Informatiebrief AK - Voorgenomen besluit

Voorgenomen besluit In de vergadering van 28 mei 2024 heeft de Algemene Kerkenraad besloten om voor de komende tien jaren twee kerkgebouwen permanent in bezit en gebruik te houden….

Brief Algemene Kerkenraad: AK-tueel 11 (18 juni 2024)