The Country Trailband en de IEC-zangdienst op 30 juni.

Vakantiegeldproject 2024 - Samen delen

VakantiegeldLeden van:

• de Christelijk Gereformeerde Kerk 
• de Gereformeerde Kerk “De Opgang”
• de Katholieke Kerk • de Protestantse Gemeente
• de Baptisten Gemeente ‘Beth-EI’

Willen anderen in Hoogeveen, die het financieel moeilijk hebben, iets extra’s geven.
Het vakantiegeldproject kent daarom ‘gevers’ en ‘aanvragers’.

Wilt u gever zijn? Dan vragen we u een klein deel van uw ‘vakantiegeld’ te schenken.
Bijv. 2 – 3% van uw netto vakantiegeld, als dat haalbaar is, maar we benadrukken dat iedere bijdrage van harte welkom is. Uw gift is aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting.

We willen graag dat iedereen dit jaar (weer) meedoet om het ‘vakantiegeldproject samen delen’ voor alle aanvragers, en toch ook voor ons zelf, tot een succes te maken.


Iedereen telt mee!!

Wilt u uw gift 2024 vóór 18 juni a.s. overmaken op het bankrekeningnummer: NL03 RABO 0373 7127 74 t.n.v. Diaconie PG Hoogeveen inz. Vakantiegeldproject

Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw gift goed terecht komt. leder jaar zijn er meer aanvragers: wilt u andere mogelijke gevers ook enthousiast maken?

Mensen met een lage uitkering en/of een laag inkomen, die het financieel zwaar hebben, kunnen een ‘bijdrage’ aanvragen door het invullen van de deelnamestrook. U bent dan aanvrager.

  • Wilt u aanvragen?

Dan kunt u, als u aan de vier hiernaast genoemde voorwaarden voldoet, de deelnamestrook volledig invullen en verzenden vóór 18 juni a.s. naar henklenten@kpnmail.nl of door het langs te brengen bij Henk Lenten. Het Lage Holt 1, 7909 BL Hoogeveen.

Aanvragen die na 18 juni a.s. binnenkomen, kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen.

• Met de Gemeente Hoogeveen is overlegd dat het ontvangen bedrag niet op een WWB-uitkering wordt gekort.
• Heeft u contact met de GKB i.v.m. het zogenaamde ‘vrijwillige traject’, of met een andere schuldbemiddelaar? Ook dan kunt u meedoen.
• Indien u onder de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) valt, kunt u meedoen, maar dan maken we afspraken met u over bijvoorbeeld boodschappen doen.
• U hoeft het bedrag niet op te geven als inkomen bij de Belastingdienst. • Bewaart u dit deel van het formulier.

Algemeen:
Het ontvangen bedrag wordt begin juli volgens een ‘verdeelsleutel’ aan de aanvragers toegekend en bij u thuis persoonlijk overhandigd.

Met alle gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. De kerken bevelen het Vakantiegeldproject 2024 van harte bij u aan.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Diaken of Henk Lenten (henklenten@kpnmail.nl)

Met bijzondere dank aan de gevers en een hartelijke groet voor u allemaal.