Diaconie

“Diaconaat is het handen- en voetenwerk van de kerk.
Zonder handen en voeten komt “het lichaam” van de
kerk niet tot leven: lopen, klimmen, tasten en troosten,
niets van dit alles gebeurt zonder het diaconaat”.

Jurjen Beumer, oud-plaatsgenoot/diaconaal predikant.

Algemeen

Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Hoogeveen is een zelfstandig, rechtspersoonlijkheid bezittend, orgaan binnen de kerkelijke organisatie.
Als centraal orgaan vormt het College van Diakenen een overkoepeling voor de
afzonderlijke wijk-diaconieën.

Overboekingen naar de Diaconie van de Protestantse Gemeente Hoogeveen op rekening:
– Giften ten behoeve van de Diaconie, al of niet met een bestemming op rekeningnummer:
NL 03 RABO 0373712677 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Hoogeveen
muv onderstaande specifieke giften:
– Giften ten behoeve van Werelddiakonaat op rekeningnummer:
NL 25 RABO 0373712766 tnv Werelddiakonaat Hoogeveen
– Giften ten behoeve van het Vakantiegeldproject op rekeningnummer:
NL 03 RABO 0373712774 tnv Diaconie Prot. Gemeente Hoogeveen, inzake Vakantiegeldproject.

Sjouke Hardenberg, voorzitter
Geralt Lenten, secretaris, mail diaconie@akprotestantshoogeveen.nl
Tienus Ottens, penningmeester

Wilt u meer weten, of heeft u iets aan ons te zeggen of te vragen, neemt u dan even
contact op met ons. We staan u graag te woord.