ANBI

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Hoogeveen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI),
op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk
in Nederland.

Informatie omtrent de Beschikking:

Diaconie Protestantse Gemeente Hoogeveen
p/a Kerkelijk Bureau, Stoekeplein 4, 7902HM Hoogeveen,
Via email: info@kerkelijkbureauhoogeveen.nl of diaconie@akprotestantshoogeveen.nl

RSIN (fiscaal nummer) 824140254.