Deze werkgroep geeft onder verantwoording van het College van Kerkrentmeesters uitvoering aan financiële acties voor de Protestantse Gemeente Hoogeveen.

[table “6” not found /]