‘En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept’ (Hebreeën 13:16).

Kerken uit het hele land dragen bij aan de Solidariteitskas met een bedrag van € 5,– per belijdend gemeentelid per jaar. Zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan.
Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet, maar wel aan menskracht, ruimte en/of geld. Voor hen is de Solidariteitskas. Daarnaast is de Solidariteitskas voor gemeenten die kansen zien om nieuwe wegen in te slaan. Die gemeenten kunnen hiervoor subsidie aanvragen.

We vragen aan u als gemeentelid € 10,–, waarvan we per lid € 5,– afstaan aan de Solidariteitskas en € 5,– in onze eigen gemeente mogen gebruiken. De automatische incasso vindt in de maand mei en juni plaats of u krijgt hiervoor een acceptgirokaart.
Mogen wij op uw bijdrage en solidariteit rekenen?
Zo helpt u ook mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

Werkgroep Financiën