Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Hoogeveen

Openingstijden

maandag en donderdag van 9.00 uur tot 11.30 uur
Protestants Kerkelijk Bureau Hoogeveen
Stoekeplein 4
7902 HM Hoogeveen
Tel. 0528-230471
Email: info@kerkelijkbureauhoogeveen.nl

Betaling voor Kerkrentmeesters

Betalingen voor het college van kerkrentmeesters kunnen geschieden:
– contant op het kerkelijk bureau
– via bankrekening NL56 RABO 0373 7353 91 tnv College van Kerkrentmeesters

Notarieel geregelde schenkingen en legaten

Hiervoor is de officiële naamstelling van de kerk:
Protestantse Gemeente Hoogeveen
Stoekeplein 4
7902 HM Hoogeveen

Melding van mutatie

Een verhuizing of huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid moet ook worden verwerkt in de kerkledenregistratie. Om dat systeem up-to-date te kunnen  houden, stelt uw plaatselijke kerk het erg op prijs als u deze mutaties aan ons door wilt geven.